Zapytania Ofertowe

Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe nr 128/2021

Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe nr 128/2021

Dotyczące wykonania nośników reklamowych typu outdoor z nadrukiem znaku słowno – graficznego w postaci: logotypu kompozytowego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i PKN ORLEN.

Zamawiający przedłuża termin wyboru usługodawcy o czas niezbędny do weryfikacji przedstawionych ofert do dnia 19.07.2021 r.