STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe nr 127/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe nr 127/2021

Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe nr 127/2021

Dotyczące wykonania gadżetów reklamowych z nadrukiem monochromatycznym (w kolorze białym lub czerwonym) znaku słowno – graficznego w postaci: logotypu kompozytowego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i PKN ORLEN.

Zamawiający przedłuża termin wyboru usługodawcy o czas niezbędny do weryfikacji przedstawionych ofert do dnia 12.07.2021 r.