STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe nr 12/2023
Zapytania Ofertowe

Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe nr 12/2023

Zapytanie ofertowe nr 12/2023

Dotyczące wykonania nośników reklamowych z nadrukiem znaku słowno – graficznego w postaci: logotypu kompozytowego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i PKN ORLEN.

Zamawiający przedłuża termin wyboru usługodawcy o czas niezbędny do weryfikacji przedstawionych ofert do dnia 14.04.2023 r.