ksi start szczecin
Klub Sportowy Inwalidów „Start” Szczecin

Klub Sportowy Inwalidów „START” Szczecin prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami od 1983 roku w zakresie rehabilitacji społecznej poprzez usprawnianie ruchem, sport, rekreację i rehabilitację ruchową. Zrzesza ponad 300 członków klubu. Prowadzi całoroczne zajęcia sportowe w 15 sekcjach sportowych, obejmujących różnorodne dyscypliny. Organizuje zawody sportowe rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej a także zawody integracyjne oraz obozy sportowe, zgrupowania i warsztaty. W 2023 roku „START” Szczecin zorganizował: Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce, Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu, Mistrzostwa Polski w siatkówce na siedząco, Puchar Polski w Goalball, ogólnopolskie zawody w strzelectwie sportowym i Bocci).

Klub prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sporu, sportu wyczynowego, wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych, działań na rzecz kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocji społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób organizacji wolontariatu.