Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów oraz psychologów podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach:
19-28.02.2021 oraz 21.02.-06.03.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 47/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Tomasz Kaźmierczak Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 21.02.-06.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Ewelina Wilk Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
3 Beata Buryta Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę Koszt oferty 100,00 pkt
4 Marzanna Herzig Prowadzenie zajęć przez psychologa Koszt oferty 100,00 pkt
5 Bożydar Abadżijew Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 19-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
6 Adam Malik Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
7 Robert Wydera Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
8 Michał Skorupa Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę Koszt oferty 100,00 pkt
9 Jakub Czarnowski Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.