Zapytania Ofertowe

Warszawa, 06.11.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 10-17.11.2019  r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 234/2019 z dnia 29.10.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Arena Pruszków Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Arena Pruszków Sp. z o.o. Usługa hotelowa i wynajmu obiektów sportowych 10-17.11.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt