Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 7/2022 – informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

 

1.        Postępowanie nr 7/2022

2.        Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z .o. o.usługa hotelowa, usługa gastronomiczna wynajem obiektów sportowych30.01-10.02.2022 r.Koszt oferty100,00 pkt
2KAIPOL Sp. z o.o.usługa hotelowa, usługa gastronomiczna wynajem obiektów sportowych01.02-13.02.2022 r.Koszt oferty100,00 pkt

odrzucone oferty: brak