STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 61/2022 – informacja o wyborze ofert
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 61/2022 – informacja o wyborze ofert

  1. Postępowanie nr 61/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1CS TWINS MIKOŁAJ TUSIŃSKI  usługa hotelowa  04-07.01.2023; 24-27.01.2023Koszt oferty100,00 pkt
2KLUB RELAX PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI  usługa gastronomiczna04-07.01.2023; 24-27.01.2023Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.