STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 142/2021 – informacja o wyborze ofert
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 142/2021 – informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

1. Postępowanie nr 142/2021

2. Najkorzystniejsze oferty złożyli:

Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich
Sp. z o.o
usługa hotelowa
usługa gastronomiczna
wynajem obiektów sportowych
22.07-01.08.2021.Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.        Oferty odrzucone: brak