STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 12/2024 – UNIEWAŻNIENIE
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 12/2024 – UNIEWAŻNIENIE

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Zapytania ofertowego nr 12/2024 z dnia 25.04.2024 r.

dotyczącego remontu dwóch pomieszczeń biurowych
dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Zamawiający:

Polski Komitet Paralimpijski

Ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

Informuję o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 12/2024 z dnia 25.04.2024 r. dotyczącego remontu dwóch pomieszczeń biurowych dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na mocy zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym nr 12/2024, w części dotyczącej Unieważnienia postępowania pkt. 16 tj. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.