STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe 51/2022 – Informacja o wyborze oferty
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe 51/2022 – Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

  1. Postępowanie nr 51/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
 Arena Pruszkówusługa hotelowa, wynajem obiektów  09-13.10.2022 r.Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.