STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe 43/2021 – informacja o wyborze
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe 43/2021 – informacja o wyborze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 19.02.2021 r. do 04.03.2021 r.
w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 43/2021
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 THE RUNNER PROJEKT Michał Sówka Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 19.02-04.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Małgorzata Niedźwiedzka Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 19.02-04.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Dagmara Stala Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 19.02-04.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Michał Mossoń Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 19.02-04.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.