STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe 25/2022 – informacja o wyborze ofert
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe 25/2022 – informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 25/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
2KAIPOL Sp. z o.o.usługa hotelowa,
usługa gastronomiczna,
wynajem obiektów sportowych
04-20.03.2022Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  • Oferty odrzucone: brak