STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie nr 182/2021 – sprostowanie
Zapytania Ofertowe

Zapytanie nr 182/2021 – sprostowanie

SPROSTOWANIE

do zapytania ofertowego nr 182/2021

dotyczące wyboru trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów prowadzących zajęcia podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

 

Do „Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce wykonania”  zostaje dodany punkt 4) o następującym brzmieniu:

„4)w terminie: 13-22.12.2021 r., na terenie: Zakopanego przez:

  • 1 fizjoterapeutę w liczbie średnio 72 godzin łącznie,

(wymagane doświadczenie w pracy ze sportowcami z niepełnosprawnościami)

zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.”

Do sprostowania dołączono: 
Załącznik 1. Formularz ofertowy.

W przypadku osób odpowiadających na ofertę w zakresie terminów 1)-3) akceptowany będzie załącznik nr 1 w formie sprzed zmian. 

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.