STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Wybór najkorzystniejszej oferty – zapytanie 156/2021
Zapytania Ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty – zapytanie 156/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów zajęć podczas sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2021”.

  1. Postępowanie nr 156/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp

 

Imię i nazwisko

Wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania PUNKTACJA
Cena punktacja

Doświadczenie punktacja

 

Punkty przyznane łącznie
1 Michał Hetmańczyk

Prowadzenie zajęć przez trenera

/instruktora

01.09.2021 r.

do

31.03.2022 r.

80 pkt. 20 pkt. 100 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.