STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Wybór najkorzystniejszej oferty nr 58/2022
Zapytania Ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty nr 58/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2022”

  1. Postępowanie nr 58/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 PHU Andrzej Stasik Wynajem obiektów sportowych 01.12.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.