STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Wybór najkorzystniejszej oferty nr 41/2022
Zapytania Ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty nr 41/2022

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajem obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

  1. Postępowanie nr 41/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1.         Dom Tatrzański EWAusługa hotelowa usługa gastronomiczna 07-17.07.2022 r.
10-20.08.2022 r.
Koszt oferty100,00 pkt
2.
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. Z o.ousługa hotelowa usługa gastronomiczna wynajem obiektów sportowych09-16.07.2022 r.  Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.