Zapytania Ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty 44/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2022”

  1. Postępowanie nr 44/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Stara Poczta (Zagamix) Ul. Kościuszki 24, 43-100 Tychy Wynajem obiektów sportowych 01.09.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Wynajem obiektów sportowych 01.09.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Stowarzyszenie Siemacha, Długa 42, 31-146 Kraków Wynajem obiektów sportowych 01.09.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych, Al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków Wynajem obiektów sportowych 01.09.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rynek 14, 43-150 Bieruń Wynajem obiektów sportowych 01.09.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
6 Active Point Wojciech Matczak, Honoraty 4/35, 43-100 Tychy Wynajem obiektów sportowych 01.09.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.