Włącz się do ruchu to roczny projekt dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, które poprzez sport chcą zwiększyć swoją aktywność i samodzielność w codziennym życiu i/lub podnieść poziom sportowy. Zajęcia w sekcjach są wstępem do przygody ze sportem zarówno w aspekcie rekreacyjnym, jak i wyczynowym.

W ramach projektu zaplanowano stworzenie 18 sekcji sportowych. Zajęcia trwające po średnio 2 godziny będą odbywać się średnio 2,5 razy w tygodniu na terenie całego kraju. Wybór miast w których będą odbywać się zajęcia będzie zależał od miejsca zamieszkania zrekrutowanych uczestników.

W ramach projektu przewidziano opłacenie trenerów/instruktorów, mających udokumentowane uprawnienia do prowadzenia zajęć z danej dyscypliny sportu, zaplanowany także został zakup drobnego sprzętu i akcesoriów sportowych dla uczestników/czek projektu, a także możliwości uzyskania zwrotu poniesionych podczas dojazdu na zajęcia kosztów. Każdy z uczestników/czek, trenerów/instruktorów oraz wolontariuszy zostanie objęty ubezpieczeniem.


Współfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mające na celu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W załączeniu przesyłamy Państwu dokumentację rekrutacyjną, do pobrania w skład, której wchodzą:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  • zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy
  • zał. nr 2 Karta rekrutacyjna
  • zał. nr 3 Deklaracja
  • zał. nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy rekrutacji
  • zał. nr 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych celem udziału w projekcie
  • zał. nr 6 Zgoda na przetwarzanie wizerunku
  • zał. nr 7 Rezygnacja z udziału w projekcie

Dokumentacja rekrutacyjna pobierz – TUTAJ

Regulamin rozliczania kosztów dojazdów pobierz – TUTAJ

Galerie