Zapytania Ofertowe

Sprostowanie do zapytania ofertowego 76/2020

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 76/2020 z dnia 14.08.2020 r., dotyczącego wyboru trenerów/instruktorów sportowych prowadzących zajęcia sekcji sportowej w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”. ,
uprzejmie informujemy, co następuje:

Zapytanie ofertowe zmienia brzmienie we fragmencie punktu 9 z:

„Żywiec:

  • Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez trenerów/instruktorów tenisa stołowego zajęć sekcji tenisa stołowego, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.”
na
„Milówka:
  • Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez trenerów/instruktorów tenisa stołowego zajęć sekcji tenisa stołowego, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.”