Sport dla Wszystkich!

W ramach projektu została przewidziana organizacja 87 warsztatów sportowo-aktywizujących.

Warsztaty będą trwały śr. 8 dni (7 noclegów).Warsztaty będą rozpoczynały się obiadem 1. dnia a kończyły obiadem ostatniego dnia. W każdym z nich weźmie udział śr. 15 beneficjentów ostatecznych i śr. 9 osób obsługi (śr. 3 trenerów/instruktorów, śr. 2 fizjoterapeutów/masażystów, śr. 1 psycholog/pedagog, śr. 3 wolontariuszy). Przeznaczone są dla osób, które będą zainteresowane zwiększaniem swojej aktywności fizycznej, nabyciem, rozwijaniem i podtrzymywaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Podczas warsztatów planowane są dla uczestników/czek:
– konsultacje z psychologiem/pedagogiem,
– konsultacje fizjoterapeutą/masażystą
– udział w zajęciach sportowych zgodnie z Indywidualnym Planem Działania (m.in. pływanie, kolarstwo, szermierka, elementy narciarstwa alpejskiego, biegowego i biathlonu, LA, tenis stołowy, wioślarstwo, kajakarstwo, tenis na wózkach, etc.).

Zajęcia będą sprofilowane pod względem indywidualnych predyspozycji każdego z uczestników/czek projektu, w zależności od ich sprawności funkcjonalnej i zaawansowania. W ramach projektu zaplanowany jest zakup drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla BO, niezbędnych do udziału w zajęciach. Wnioskodawca zapewni uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wynajem obiektów sportowych i niezbędnego sprzętu, opiekę kadry merytorycznej projektu, a także opłaci transport (w zależności od potrzeb transport zbiorowy lub dokonany zostanie zwrot poniesionych przez uczestników/czki kosztów dojazdów).

Współfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mające na celu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.


Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rozliczania kosztów podróży (RKP) 
Wzór formularza RKP

Galerie