STRONA GŁÓWNA > PFRON > Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Bez Tytułu

Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu powierzona została realizacja grantu w związku z realizacją przez PFRON projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Uzyskane w ramach projektu środki przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę przy projekcie „Bądź AKTYWNY! 2020 r.”

Zrzut Ekranu 2020 10 21 O 16.04.11