Aktualności

Ogłoszenie

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 13.04.2017 r. dotyczącym usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 05.05.2017 r. do 31.03.2018 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami” na terenie Miasta Poznania, Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 24.04.2017 r. nie dokonała wyboru oferenta z powodu nie otrzymania żadnej oferty od potencjalnych wykonawców. W związku z powyższym Zamawiający dokona wyboru oferenta zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.

Najczęściej czytane w kategorii Aktualności