STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Mobilność osób z niepełnosprawnościami
Aktualności

Mobilność osób z niepełnosprawnościami

W dniu 5 lipca 2017 r. w siedzibie SPINKa w Warszawie zostało podpisane Porozumienie o współpracy w zakresie wspierania mobilności motoryzacyjnej sportowców z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Do porozumienia przystąpiły dwie organizacje: Polski Komitet Paraolimpijski oraz Polski Związek sportu Niepełnosprawnych „Start”.

od lewej: Zbigniew Zawada (wiceprezes SPiNKa), Eugeniusz Błaszczak (PIMOT), Marcel Jarosławki (wiceprezes PZSN „Start”), Krzysztof Marciniak (prezes SPiNKa), Łukasz Szeliga (prezes PKPar i PZSN „Start”), Andrzej Muszyński (dyrektor PIMOT), Artur Paczkowski (PIMOT), Bogusław Pijanowski (PIMOT) 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom opiera się na udzielaniu naszym sportowcom wymiernego i profesjonalnego wsparcia w dziedzinie uzyskiwania i stałego podnoszenia poziomu mobilności motoryzacyjnej – rozumianej jako zdolność do samodzielnego przemieszczania się.

Każdy beneficjent naszej pomocy powinien:

 1. być sportowcem, legitymującym się przynależnością organizacyjną do organizacji sportowej,
 2. posiadać status osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu (kończyny górne, kończyny dolne) udokumentowany aktualnym orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności

Współpraca między naszymi organizacjami będzie dotyczyć trzech obszarów:

 1. Nauka jazdy
 2. Zakup samochodu
 3. Specjalistyczna adaptacja pojazdu

Zapraszamy do korzystania z programu.

Informacje dotyczące wsparcia w poszczególnych obszarach.

Nauka jazdy

 1. Nauka jazdy powinna odbywać się w jednym z Ośrodków Szkolenia Kierowców Niepełnosprawnych (OSKN), których pełny wykaz znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia SPiNKa www.spinka.org.pl
 2. Beneficjent zgłasza się bezpośrednio do konkretnego OSKN lub do Stowarzyszenia SPiNKa.

Rozmiar wsparcia

 • Każdy kandydat na kursanta, po zakwalifikowaniu na kurs oraz uzyskaniu zgody lekarza orzecznika o zdolności do kierowania pojazdem na określonych warunkach, może otrzymać dofinansowanie do kursu nauki jazdy na prawo jazdy kategorii „B” w kwocie maksymalnej 1600 zł.
 • Informacja o procedurze formalnej (wypełnianiu dokumentów) jest dostępna w ośrodkach szkolenia i Stowarzyszeniu SPiNKa.

Zakup pojazdu

 1. Wsparcie w zakupie auta dotyczy wyłącznie samochodów nowych.
 2. Zamówienie i zakup auta odbywa się wyłącznie u dealerów marek wskazanych na stronie internetowej Stowarzyszenia SPiNKa.
 3. Wartość samochodu nie może przekraczać kwoty 60.000 zł.
 4. Auto musi być wyposażone fabrycznie w automatyczną przekładnię biegów lub posiadać dodatkowe wyposażenie umożliwiające kierowcy z niepełnosprawnością bezpieczne kierowanie pojazdem.

Rozmiar wsparcia

 • Dofinansowanie do zakupu pojazdu wynosi maksymalnie 6.000 zł
 • Informacja o procedurze formalnej (wypełnianiu dokumentów) jest dostępna u handlowców konkretnych dealerów oraz w Stowarzyszeniu SPiNKa.

Specjalistyczna adaptacja pojazdu

 1. Usługa technicznej adaptacji pojazdu powinna odbywać się w jednym z serwisów technicznych autoryzowanych i rekomendowanych przez Stowarzyszenie SPiNKa, których pełny wykaz znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia SPiNKa.
 2. Beneficjent zgłasza się bezpośrednio do konkretnego serwisu lub do Stowarzyszenia SPiNKa.
 3. Informacja o procedurze formalnej (wypełnianiu dokumentów) jest dostępna w serwisach oraz w Stowarzyszeniu SPiNKa.

Rozmiar wsparcia

 • Dofinansowanie do adaptacji pojazdu wynosi 50% poniesionych kosztów adaptacji, nie więcej jednak niż maksymalnie 6.000 zł
 • Informacja o procedurze formalnej (wypełnianiu dokumentów) jest dostępna we wskazanych serwisach oraz w Stowarzyszeniu SPiNKa.