Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza „WESPRZYJ NAS” jest Fundacja Polskiego Komitetu Paralimpijskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2, 00-216 Warszawa, tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, adres e-mail: fundacja@paralympic.org.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia dokonanego za pomocą powyższego formularza oraz w celu prowadzenia korespondencji w związku ze zgłoszoną sprawą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na obsłudze zgłoszenia (art. 9 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

Posiadasz prawo do dostępu swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne i doradcze (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwera, administracja zgłoszeń) na podstawie stosownych umów powierzenia  oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wysłanie, a następnie obsługa zgłoszenia. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie są poddawane profilowaniu.