STRONA GŁÓWNA > INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH PODANYCH W FORMULARZU ZGŁOSZENIA

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych podanych w formularzu zgłoszenia na wolontariusza/wolontariuszkę jest Polski Komitet Paralimpijski (PKPar)z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9, lok. 2, 00-216 Warszawa tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbędzie się w celu dodania do Bazy wolontariuszy PKPar a następnie kontaktowania się z Tobą przy okazji wydarzeń organizowanych przez PKPar. Skontaktujemy się z Tobą, żeby zapytać, czy chcesz być naszym wolontariuszem/wolontariuszką na konkretnym wydarzeniu (Guttmanny – Plebiscyt na Sportowca Roku, Orlen Paralympic Run, konferencje prasowe czy wydarzenia poprzedzające Igrzyska Paraolimpijskie). Jeśli zgłosisz chęć uczestnictwa w wydarzeniu w roli wolontariusza/wolontariuszki będziemy się z Tobą kontaktować w sprawach organizacyjnych związanych z wydarzeniem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO).

Twoje prawa

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, żądania sprostowania danych, przenoszenia, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w opisywanym celu w każdej chwili. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane zostaną usunięte z bazy wolontariuszy PKPar i nie
będziemy się już z Tobą kontaktować.
W celu realizacji swoich praw napisz do nas na adres e-mail: biuro@paralympic.org.pl lub iod@paralympic.org.pl.
Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania Twojej zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł stosowne umowy w zakresie np. usług informatycznych (hosting, serwis oprogramowania), prawnych,
archiwizacyjnych, doradczych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale bez nich nie będziemy mogli zapisać Cię do bazy wolontariuszy i zapraszać na nasze wydarzenia.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja
o profilowaniu

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.