STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe nr 29/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe nr 29/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 05.02.2021 r. do 11.02.2021 r. oraz 19.02.2021 do 25.02.2021 r.
w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 29/2021
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Mieczysław Nowak Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 05-11.02.2021 19-25.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Mariola Połczyńska Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 05-11.02.2021 19-25.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Katarzyna Statucka Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 05-11.02.2021 19-25.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Promindset Karolina Chlebosz Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 05-11.02.2021 19-25.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Oferty nie wybrane:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 BIOFORMA Ciupa Piotr Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 05-11.02.2021 19-25.02.2021 Koszt oferty 96,42 pkt