STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe nr 130/2020
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe nr 130/2020

Warszawa, 04.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 07.12.2020 r. do 18.12.2020 r.
w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 130/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Imię Nazwisko

nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Szczęsny Skrzypiec HYDROKINEZA Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 07-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Małgorzata Olejnik Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 07-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Andrzej Janowski Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 07-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
4 BERTIG Damian Iskrzycki Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 07-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Przemysław Niziołek Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 07-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
6 Andrzej Maciejewski Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 07-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
7 Paweł Marecki Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 07-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
8 Wioletta Marecka Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 07-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
9 INFINITY – USŁUGI SZKOLENIOWE Monika Majdziak Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 07-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
10 Janusz Groborz Firma „GRAF” Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 07-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.