Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe nr 128/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów prowadzących zajęcia podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 9-19.12.2020 r., 12-20.12.2020 r. oraz 27.12.-02.01.2020r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 128/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
 Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Piotr Urbański Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 9-19.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Agata Libera Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
3 Anna Dudzińska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
4 Aliaksandr Chyrun Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
5 Zuzanna Wałach-Biśta Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga Koszt oferty 100,00 pkt
6 Tomasz Kaźmierczak Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 12-20.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
7 Krzysztof Krupecki Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
8 Beata Buryta Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
9 Ewelina Marcisz Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 27.12-02.01.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
10 Ewa Kotyńska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
11 Krzysztof Gryglicki Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 27.12.-31.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.