STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe nr 126/2020
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe nr 126/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 06.12.2020 r. do 20.12.2020 r.
w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 126/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Miłosz Szal Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 06-20.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 „Mental Play” Bartłomiej Ostasz Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 06.10.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.