STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe 28/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe 28/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 05.02.2021 r. do 11.02.2021 r. oraz 19.02.2021 do 25.02.2021 r., w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

1. Postępowanie nr 28/2021
2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wielspin Sp. z o.o.

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów sportowych

05-11.02.2021 r.

19-25.02.2021 r.

Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.