STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe 121/2020
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe 121/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 04.12.2020 r. do 18.12.2020 r., w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

1. Postępowanie nr 121/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Kozienice, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu usługa hotelowa 04-18.12.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Firma „SZPILKA” Michał Józefowicz usługa gastronomiczna 04-18.12.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.