STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze – zapytanie 123/2020
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze – zapytanie 123/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 4-6.12.2020 r., 7-13.12.2020r., 11-13.12.2020r., 18-20.12.2020r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 123/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel u Pietrzaków

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

4-6.12.2020

18-20.12.2020

Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Warsztaty sportowe w terminie 11-13.12.2020 zostały anulowane.