STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze oferty – zapytanie nr 141/2020
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze oferty – zapytanie nr 141/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 28.12.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

  1. Postępowanie nr 141/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Stasik usługa wstępu do obiektów sportowych 28.12.2020 r. – 31.03.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.