STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze oferty 04/2023
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze oferty 04/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2022”

  1. Postępowanie nr 04/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Klubben Polska Sp. z o.o. 1.1 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
2 KOSMAL Wojciech Kosmala 2.1-2.6 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Klubben Polska Sp. z o.o. 3.1-3.7 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
4 AQUA-SPORT Katarzyna Wawrzynkiewicz 4.1-4.10 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
5 KOSMAL Wojciech Kosmala 5.1-5.5 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
6 AQUA-SPORT Katarzyna Wawrzynkiewicz 6.1-6.8 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
7 KOSMAL Wojciech Kosmala 7.1-7.1 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
8 Sportline sp. z o.o. sp. k. 8.1-8.2 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
9 Sportline sp. z o.o. sp. k. 9.1-9.5 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
10 Sportline sp. z o.o. sp. k. 10.1-10.10 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
11 Sportline sp. z o.o. sp. k. 11.1 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
12 Sportline sp. z o.o. sp. k. 12.1 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
13 KOSMAL Wojciech Kosmala 13.1 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
14 KOSMAL Wojciech Kosmala 14.1 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
15 Sportline sp. z o.o. sp. k. 15.-15.9 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
16 Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług MODEST Sp. z o.o. 16.1 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
17 KOSMAL Wojciech Kosmala 17.1-17.2 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
18 Sportline sp. z o.o. sp. k. 18.1-18.12 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
19 KOSMAL Wojciech Kosmala 19.1-19.8 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
20 KOSMAL Wojciech Kosmala 20.1-20.8 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
21 Allstar-Uhlmann Polska Magdalena Ciepłowska 21.1-21.2 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
22 KOSMAL Wojciech Kosmala 22.1-22.2 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
23 Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług MODEST Sp. z o.o. 23.1-23.4 20.02.2023 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.