STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 6/2023
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 6/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową,  gastronomiczną i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

  1. Postępowanie nr 6/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanemusługa hotelowa
usługa gastronomiczna
wynajem obiektów sportowych
11-23.02.2023
12-26.03.2023
Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.