STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 24/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 24/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 04.02.2021 r. do 14.02.2021 r., w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

1. Postępowanie nr 24/2021
2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wynajem Pokoi i Żywienie s.c. Czesława i Władysław Wodziak

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów

04-14.02.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.