STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 21/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 21/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 01.02.2021 r. do 10.02.2021 r., w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 21/2021
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 TRIMIND -REMAT Małgorzata Fijałek-Żuk Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 01-10.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Agata Ciesielska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 01-10.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Marek Konieczka Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 01-10.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Marek Biernat Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 01-10.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Zhao Xia Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 01-10.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
6 Feliks Kordy s Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 01-10.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.