STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 2/2023
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 2/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

  1. Postępowanie nr 2/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
 Dom Tatrzański EWAusługa hotelowa usługa gastronomiczna  31.01-05.02.2023
17-26.02.2023
05-12.03.2023
18-28.03.2023
Koszt oferty100,00 pkt
2Wynajem Pokoi i Żywienie s.c. Czesłąwa i Włądysław Wodziakusługa hotelowa usługa gastronomiczna  28.01-04.02.2023
25.02-07.03.2023
Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.