STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 130/2021
Zapytania Ofertowe

informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 130/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 130/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1  Restauracja „Słupskie Smaki” S.C .usługa gastronomiczna20.06-04.07.2021
05-18.07.2021
20-31.07.2021
Koszt oferty100,00 pkt
2Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupskuusługa hotelowa
wynajem obiektów sportowych
20.06-04.07.2021
05-18.07.2021
20-31.07.2021
Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.