STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 21/2022
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 21/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 21/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Agnieszka SzmydProwadzenie zajęć przez pedagoga25-27.02.2022
11-13.03.2022
25-27.03.2022
Koszt oferty100,00 pkt
2.Sandra KlemProwadzenie zajęć przez trenera/instruktora26.02.-07.03.2022Koszt oferty100,00 pkt
3.Zuzanna Wałach BiśtaProwadzenie zajęć przez psychologa26.02.-07.03.2022Koszt oferty100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.