STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 154/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 154/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

 

  1. Postępowanie nr 154/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Termin wykonania

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Olga Chmielewska

Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę

22.08.-02.09.2021

Koszt oferty

100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.