STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 134/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 134/2021

                                                                                    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

      w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2021”

  1. Postępowanie nr 134/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Termin wykonania

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Politechnika Opolska

Wynajem obiektów sportowych

01.07.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

2

Arena Żagań sp. Z o.o.

Wynajem obiektów sportowych

01.07.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

3

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim

Wynajem obiektów sportowych

01.07.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

4

KLUB SPORTOWY STELLA

Wynajem obiektów sportowych

01.07.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.