STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 133/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 133/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez pedagoga oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 133/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Jadwiga RogackaProwadzenie zajęć przez pedagoga24-29.06.2021Koszt oferty100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.