STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 124/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 124/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 124/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich  w Spale

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów sportowych

31.05.-07.06.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Dardanus Sp. Z o.o.

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

04-16.06.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. Z o.o. wynajem obiektów sportowych 04-16.06.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.