STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 11/2022
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 11/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”

  1. Postępowanie nr 11/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Wojciech RyczekProwadzenie zajęć przez trenera/instruktora4-8.02.2022Koszt oferty100,00 pkt
2Paweł JaworskiProwadzenie zajęć przez fizjoterapeutę4-8.02.2022Koszt oferty100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.