STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 50/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 50/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 24.02.-02.03.2021, 25-28.02.2021 oraz 26-28.02.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

  1. Postępowanie nr 50/2021 z dnia 15.02.2021 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli oferenci:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 „Palace” Agnieszka Krzeszowska, Janusz Stopa

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów

26-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Intertrans Mariusz Kłusak

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

24.02.-02.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 TONEX PL sp. z o.o. (Hotel Holiday Park)

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

25-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.