STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 49/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 49/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów prowadzących zajęcia podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 20.02.-02.03.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 49/2021 z dnia 11.02.2021 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty
1 Agata Libera Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 20.02.-02.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Piotr Urbański Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 20.02.-02.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Aliaksandr Chyrun Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę 20.02.-02.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Renata Stachowiak Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę 20.02.-02.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
6 Marcin Piekiełek Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 20.02.-02.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
7 Rafał Szumiec Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 20.02.-02.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
8 Łukasz Szumiec Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 20.02.-02.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
9 Jadwiga Szumiec Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę 20.02.-02.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
10 Joanna Twardowska Prowadzenie zajęć przez psychologa 20.02.-02.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.