STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 38/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 38/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 15.02.2021 r. do 28.02.2021 r., w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

 

  1. Postępowanie nr 38/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku

usługa hotelowa

wynajem obiektów

15-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.