STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 37/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 37/2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów, psychologów podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 15.02.2021 r. do 21.02.2021 r., oraz 25.02.2021 r. do 28.02.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 37/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1. Piotr Szymala Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 15-21.02.2021
25-28.02.2021
Koszt oferty 100,00 pkt
2. Filip Szymala Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 15-21.02.2021
25-28.02.2021
Koszt oferty 100,00 pkt
3. Michał Gumiński Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 15-21.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
4. Piotr Bartyński Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 25-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
5. Michał Soblik Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę 15-21.02.2021
25-28.02.2021
Koszt oferty 100,00 pkt
6. Katarzyna Kościewicz Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę 15-21.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
7. Maria Kolmetz Prowadzenie zajęć przez psychologa 15-21.02.2021
25-28.02.2021
Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.